Alternative content

Get Adobe Flash player

სიახლეები

თიმბილდინგი საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში ოქტომბერი 07, 2019
თიმბილდინგი საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში
საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა თიმბილდინგზე სხვადასხვა აქტივობაში მიიღეს მონაწილეობა
ყველა სიახლე

ვიდეოები